024.38723730 097 216 1968 hoangkydt@gmail.com
KDP - CHUYÊN ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ- BẾP NHÀ HÀNG

ỐNG GIÓ

  • ỐNG GIÓ

TỔNG QUAN

ỐNG TÔN HOA SEN MẠ KẼM 0.58

ỐNG GIÓ 200X400, l=1120, 1 bịt

097 216 1968