024.38723730 097 216 1968 hoangkydt@gmail.com
KDP - CHUYÊN ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ- BẾP NHÀ HÀNG

ống bù

  • ống bù

TỔNG QUAN

Ống gió làm bằng tôn hoa sen mạ kẽm

Ống bù 200x200, L=1180

097 216 1968